Header


Rabu, 02 Februari 2011

MEMBACA PUISI RUMPUN MELAYU: MEMBACA HATI NURANI MELAYU*

Dato’ Dr Ahmad  Kamal  Abdullah
SARJANA TAMU, JABATAN Bahasa Melayu
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

                                                                                                               
MELAYUKU

Pohon rendang
                Atau
Punggur rebah
Berakar tunjang
                Atau
Berbuah musibah?

Cucur, cucuri
Airmurni Islami
Di gurun-gurun
                Hati
Cium, ciumi
                Iktibar zaman
Bertasbih Kasih.

Di sini
                Satu selalu
                Jihad
Mengenal diri!

KEMALA
(‘Ayn1987:8)


1
Membaca Puisi Rumpun Melayu: Membaca Hati Nurani Melayu.
“Ajaib. Unik. Profetik!”
itulah kesan saya sepanjang enam dasawarsa mengunyah dan menghayati puisi rumpun Melayu.  Para pujangganya tumbuh dengan bobot bakat yang istimewa, apakah dia dibesarkan oleh  kraton Sang Raja,  atau dia menjadi institusi kerakyatjelataan yang tidak lapuk oleh hujan dan tak lekang oleh panas.  Dia menjadi institusi yang menjadi  sumber inspirasi, direkam dan diabadikan dalam kitab-kitab klasik. Dibaca tanpa jemu, malah dilagukan. Dia boleh saja La Panca Toa yang tumbuh di Makassar melalui daun-daun lontar dengan I La Galigo; dia boleh hidup dalam nafas Hamzah Fansuri dengan syair-syair mistiknya; dia boleh yang bernama Ismail Pante Kulu dengan Hikayat Prang Sabi; boleh juga sebagai  Syeikh Ahmad Ismail al-Fatani, Pangeran Syahbandar Md. Salleh Sarmayuda dengan  Syair Rakis, boleh juga mengalir melalui kalam Tun Seri Lanang dalam Sejarah Melayu. Dalam Hikayat Hang Tuah kita diajak merenungi patriotisme pahlawan Melaka sewaktu berada di Majapahit, kesetiaan yang dicerminkan oleh semangat cinta dalam  melindungi Sultan Mansur Syah Melaka yang masuk Negara Majapahit yang akan bekahwin dengan Puteri Galoh Cendera Kirana:Selanjutnya klik di sini
               

Tidak ada komentar:

Posting Komentar